In het jaar 2006 hebben wij op onze speeltuin, zeer onverwachts van 2 medewerkers afscheid moeten nemen, door plotseling overlijden. Allebei waren het bestuursleden, die nog heel actief waren op onze speeltuin met allerlei activiteiten.


In Memoriam
Gerrit ter Riet  * 9 maart 1928 
                          † 24 november 2006
Joop Reuvers * 25 juni 1940
                         † 27 april 2006
Op zaterdag 25 november bereikte ons het bericht, dat onze penningmeester Gerrit ter Riet op 78 jarige leeftijd was overleden. Onder de medewerkers heerste een grote verslagenheid.
We waren net druk bezig met de voorbereidingen van Sinterklaas.
We hebben toen besloten, omdat Gerrit dit ook zo had gewild, om alle Sinterklaas-festiviteiten door te laten gaan.
Gerrit was 45 jaar als vrijwilliger aan Speeltuin De Wester verbonden, en eigenlijk de spil van de speeltuin.
Zo deed hij o.a het penningmeesterschap, verzorgde in zijn eentje de wijkkrant en was dagelijks aanwezig op de speeltuin.
Gerrit was een man van weinig woorden, maar een vraagbaak voor ons allemaal.
Hij kon smakelijk vertellen over vroeger, want speeltuin De Wester was hem alles.
Als je op de speeltuin kwam, dan vroeg hij altijd, thee of koffie, en schonk dat dan ook nog voor ons in.
Je voelde je altijd welkom. Gerrit was een echte speeltuinman.
Ook onderhield hij contacten met de andere speeltuinen en de Stichting Enschedese Speeltuinen
(SES), waarin hij ook plaats had in de stichtingsraad, het hoogste orgaan van alle speeltuinen.
Op donderdag 30 november hebben wij onder grote belangstelling Gerrit de laatste eer bewezen.
De speeltuin was die dag gesloten. Om 12:00 uur kwamen alle vrijwilligers samen op de speeltuin,
waar onder ons nog grote verslagenheid heerste.
Omdat het Gerrit zijn wens was om nog één keer langs de speeltuin te rijden, hadden wij ons verdeeld
opgesteld aan de J.W. Swiersstraat, om nog één keer samen met hem te zijn.
Dit emotionele moment zullen wij nooit meer vergeten.
Daarna zijn we met z'n allen naar de crematie gereden en hebben afscheid genomen van onze Gerrit.
Gerrit, we zullen je missen en nooit vergeten......BEDANKT

Ons medeleven gaat uit naar John, Melany, Conny & Cas 

Op donderdag 27 april bereikte ons het bericht dat onze vice voorzitter Joop Reuvers op 65 jarige leeftijd onverwachts was overleden. Joop was kortstondig ziek, zijn overlijden kwam geheel onverwachts.
Onder de medewerkers heerste grote verslagenheid.
Joop was ruim 26 jaar actief op onze speeltuin, waarvan 15 jaar voorzitter, en werkte altijd mee aan allerlei activiteiten op de speeltuin, van ViVa tot Bingo. 
Hij hield erg van gezelligheid en was ook altijd in voor een geintje.
De crematie van Joop was op 2 mei.
Joop, we zullen je missen en nooit vergeten......BEDANKT

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Ans, kinderen en kleinkinderen.

Joop Reuvers
Gerrit ter Riet